Villkor vid betalning och bokning av ställplats på Rälla Camp Öland samt Nybro Camping i Nybro

Dessa villkor gäller mellan Rällapaviljongen Öland och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats på Rallacamp.se

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ” Rälla camp”, ”Vi” eller ”Rällapaviljongen Öland”. Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats för husbilar och husvagnar på Rällapaviljongen Öland. Kunder/gäster på Rällapaviljonge n Ölands ställplats är skyldiga att följa Rällapaviljongen Ölands "Ordningsregler ".

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Rällapaviljongen Öland personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka & betala ställplats på webbsidan "rallacamp.se" krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish).

Bokning av plats

Det är ej tillåtet att nyttja ställplatsen med tält.

Husvagnar får endast boka/betala för platser där husvagn är tillåtet. På platserna C1 - C6 är husvagnar tillåtna.

I priset ingår hyra av plats och bokningsavgiften.

Alla platser bokas från 12:00 till 12:00.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Rällapaviljongen Öland kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Avbokning av bokad plats

Avbokning kan endast ske online via rallcamp.se. Reservationsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Avbokning < 72 timmar före bokningen startar återbetalas ej.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Rällapaviljongen Öland ansvarar ej för kvarglömda saker.

Rällapaviljongen Öland ansvarar inte för skada som vållas av utomstående.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

Kunden/gästerna skall vårda platsen, anläggningen väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Kunden/gästerna skall mellan 22:00 och 08:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.

Tänk på brandrisken, se över er släckutrustning.

Varje eluttag är på 10 ampere, vilket i princip endast innebär ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av vårt elnät. Vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Ett uttag per bil.

Husdjur ska hållas kopplade.

Miljöavfall skall läggas i miljöstation. Sopor ska läggas i anvisade sopkärl. Övrigt avfall får ej spolas eller kastas i området.

Betalning av avgiften sker online eller på Rällapaviljongen Öland.

Vi ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående.

Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Rällapaviljongen Öland. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk, pandemi och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Rällapaviljongen Öland upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Rälla paviljongen är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.


Rällapaviljongen Öland
Org.nummer: 7310114173

Rälla Paviljongen
Rällavägen 28
Borgholm
info@rallacamp.se
Tillbaka till Rallacamp.com:
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se

Köpvillkor